"Powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości."

Kancelaria

I N F O R M A C J A

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa, jak i pracowników kancelarii notarialnej  uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 

1. obsługiwani będą wyłącznie Klienci, którzy wcześniej uzgodnili z notariuszem wizytę – jej cel, datę i godzinę,

2. kontakt celem ustalenia wizyty, wyliczenia kosztów, zadania pytań związanych z planowaną czynnością notarialną - możliwy jest wyłącznie telefonicznie lub mailowo,

3. obsługiwani będą wyłącznie Klienci bez jakichkolwiek objawów chorobowych,

4. prosimy o stawianie się na terminy czynności bez towarzystwa jakichkolwiek osób trzecich,

5. prosimy o staranne umycie rąk przygotowanym płynem przed wejściem do gabinetu.

 

Zamknięte drzwi NIE oznaczają zamkniętej kancelarii notarialnej.

Prosimy o dostarczanie dokumentów niezbędnych do przygotowania czynności WYŁĄCZNIE drogą mailową (unikając osobistej wizyty w kancelarii), a przedkładanie ich oryginałów bezpośrednio w dniu dokonywanej czynności.